ఎన్టీఆర్ కు శ్రీదేవి కూతురిని హీరోఇన్ గా రాజమవళి సెట్ చేశారా ? Jhanvi Kapoor In SS Rajamouli Movie

ఎన్టీఆర్ కు శ్రీదేవి కూతురిని హీరోఇన్ గా రాజమవళి సెట్ చేశారా ? Jhanvi Kapoor In SS Rajamouli Movie