కాంగ్రెస్ కాళ్ళు పట్టుకొని అడుకున్న కెసీఆర్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ని తిడుతున్నాడు : రేవంత్ రెడ్డి