టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్లు.. జనసేనానిపై ఏపీ ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం..!

టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్లు.. జనసేనానిపై ఏపీ ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం..!