భార్య, అత్త పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన మణుగూరు ఎస్సై

భార్య, అత్త పై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసిన మణుగూరు ఎస్సై