Desamudurlu – Jabardast Format Show – E21 – 27th May

Show Name: Desamudurlu
Channel: Star MAA
Time:Fri-Sun 9:30pm

more TV Shows

Desamudurlu

Watch Desamudurlu – Jabardast Format Show online

Latest Episode :

E21 – Part1 : Part2 – 27th May

Previous Episodes:

E20 – Part1 : Part2 – 20th May
E15 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -15th Apr
E14 – Part1 : Part2 -8th Apr
E13 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -1st Apr
E12 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -31st Mar
E11 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -25th Mar
E10 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -24th Mar
E9 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -18th Mar
E8 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 : Part5 -17th Mar
E7 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 -11th Mar
E6 – Click Here – 10th Mar
E5 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 : Part5 – 4th Mar
E4 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 – 25th Feb
E 3 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 – 24th Feb
E 2 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 – 18th Feb
E 1 – Part1 : Part2 : Part3 : Part4 – 17th Feb

Promo: